கல்வெட்டு எழுத்துகள் கற்போம் – 011

மரபு விக்கி இருந்து

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக
--து.சுந்தரம், கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர் கோவை.

 

[இக்கட்டுரை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்தமிழ் மடலாடற்குழுமத்தில் கட்டுரை ஆசிரியரால் மின்தமிழில் கல்வெட்டு வகுப்பு என்ற தலைப்பில் வழங்கப்பட்ட கட்டுரை]

 


         சென்ற வகுப்பில், சோழப்பேரரசுக்கு அடித்தளமிட்ட விசயாலயனின் மகனான முதலாம் ஆதித்தனின் தக்கோலத்துக் கல்வெட்டைப் (கி.பி.895) பார்த்தோம். இங்கு, ஆதித்தனின் மகனான முதலாம் பராந்தகனின் இரு கல்வெட்டுகளைப் பார்ப்போம். பராந்தகனின் காலம் கி.பி. 907-955. இரு கல்வெட்டுகளுமே திருநாவலூர் கல்வெட்டுகள்.

முதல் கல்வெட்டின் பார்வைப்படியின் படம் கீழே:01-P1110180.JPG

       

இப்பொழுது கல்வெட்டின் பாடத்தையும் எழுத்துகளின் வடிவ மாறுபாடுகளையும் பார்ப்போம்.

கல்வெட்டின் பாடம்

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ மதிரை கொண்
ட கோப்பரகேசரி பன்மற்கு
யாண்(டு..) ஆவது திருநாவ
லூர் வியாபாரி முருகன் விச்சி
யன் அட்டுவித்த கூத்தப்
பெருமாளுக்கு வைத்த விளக்கு ஒன்றிற்
க்கு வைத்த ஆடு தொண்ணூ(று) இவை
(பன்) மாஹேச்0வரர் (ர) க்‌ஷை

02-thirunavalur-1.jpg
இரண்டாம் கல்வெட்டின் பார்வைப்படியின் படம் கீழே :


03-P1110181.JPG


இப்பொழுது கல்வெட்டின் பாடத்தையும் எழுத்துகளின் வடிவ மாறுபாடுகளையும் பார்ப்போம்.

கல்வெட்டின் பாடம்

ஸ்வஸ்தி(ஸ்ரீ) ... மதிரைகொண்ட
கோப்பரகேசரி பன்ம(ர்)க்கி(யா)
ண்டு ... ஆவது திருநாவ
லூர் திருக்கொண்டீச்0வர ..
ம் மாகிய ராஜாதித்த கு(..) ர க
த்துக்கு ராஜாதித்த மலையா......
ன் பரிவாரத்து சேவகன் ஒருக்கு
 ................ழ சேந்தகுமரன்
வைத்த நொந்தா விளக்கு ஒன்று
க்கு வைத்த ஆடு நூறு சாவா
மூவாப்பேர்ராடு இவை ப
ன்மாஹேச்0வரர் ரக்‌ஷை

04-thirunavalur-2.jpg
___________________________________________________________

து.சுந்தரம்
கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர் கோவை.
doraisundaram18@gmail.com
அலை பேசி : 9444939156

___________________________________________________________

பங்களிப்பாளர்கள்

Themozhi

இப்பக்கம் கடைசியாக 14 மார்ச் 2016, 08:29 மணிக்குத் திருத்தப்பட்டது. இப்பக்கம் 880 முறைகள் அணுகப்பட்டது.