தடைசெய்யப்பட்ட பயனர்கள்

மரபு விக்கி இருந்து

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக
தடுக்கப்பட்ட பயனரொருவரைத் தேடு
 
 
 
 
நேரமுத்திரை இலக்கு காலாவதியாகிறது தடுத்த நிர்வாகி தடுப்பு அளவுருக்கள் (parameters) காரணம்
07:47, 5 பெப்ரவரி 2012Puwok2008hj5iu (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:46, 5 பெப்ரவரி 2012Puwok2008joiVw (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:46, 5 பெப்ரவரி 2012AkylaaT9Iq (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:46, 5 பெப்ரவரி 2012Mishels4ZNu (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:45, 5 பெப்ரவரி 2012PodpoleqoqSt (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:45, 5 பெப்ரவரி 2012AngelSlayerQkcxg (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:44, 5 பெப்ரவரி 2012PodpoleufKV8 (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:44, 5 பெப்ரவரி 2012AngelSlayervk0Z (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:43, 5 பெப்ரவரி 2012PodpoleA6XC (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:43, 5 பெப்ரவரி 2012Mishel2q9Q (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
07:42, 5 பெப்ரவரி 2012Extreme Wiki Poster (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
20:37, 3 பெப்ரவரி 2012Filmizle (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்
20:35, 3 பெப்ரவரி 2012Banban3 (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்
20:35, 3 பெப்ரவரி 2012BurdetteTurney389hm2 (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்
20:34, 3 பெப்ரவரி 2012LethiaNoyes787 (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்
16:23, 28 ஜனவரி 2012BlahblahS7 (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பக்கங்களுக்கு அர்த்தமற்ற உள்ளடக்கங்களை இணைத்தல்
07:26, 28 ஜனவரி 2012Dimns231 (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்: பொய்யான தகவல்களை இடல்: பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்
07:25, 28 ஜனவரி 2012JasonFjjj392 (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்
21:31, 27 ஜனவரி 2012Applelms (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்
10:46, 19 ஜனவரி 2012AngelSlayer3MPu9 (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:45, 19 ஜனவரி 2012AkyladxY7H (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:43, 19 ஜனவரி 2012PodpoleRo79q (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:42, 19 ஜனவரி 2012AnnaJeMw2 (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:41, 19 ஜனவரி 2012Anna6g4Ja (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:40, 19 ஜனவரி 2012MisheleXJl (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:39, 19 ஜனவரி 2012PodpoleJ3DJN (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:38, 19 ஜனவரி 2012PodpolezBpd (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:38, 19 ஜனவரி 2012AngelSlayerrTvh (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:37, 19 ஜனவரி 2012Puwok2008I01G (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:37, 19 ஜனவரி 2012Puwok2008uKMiT (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
10:35, 19 ஜனவரி 2012Akylavszp (பேச்சு)காலவரையறையற்றCoralsri.blogspot.com (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
08:47, 4 டிசம்பர் 2011Puwok2008I8Hd1 (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
08:47, 4 டிசம்பர் 2011AnnaqnUr9 (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்
06:09, 6 நவம்பர் 2011Kayl2018 (பேச்சு)காலவரையறையற்றVinodh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
09:52, 19 அக்டோபர் 2011Fh (பேச்சு)காலவரையறையற்றVinodh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
09:52, 19 அக்டோபர் 2011Uu (பேச்சு)காலவரையறையற்றVinodh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
09:51, 19 அக்டோபர் 2011Xrmseoisa (பேச்சு)காலவரையறையற்றVinodh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
09:50, 19 அக்டோபர் 2011Gd (பேச்சு)காலவரையறையற்றVinodh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
11:06, 13 செப்டெம்பர் 2011Mckinley77 (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்
05:24, 2 செப்டெம்பர் 2011Marshall Nielsen (பேச்சு)காலவரையறையற்றVinodh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
16:00, 30 ஆகஸ்ட் 2011Goldenterror70 (பேச்சு)காலவரையறையற்றVinodh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
17:06, 11 ஆகஸ்ட் 2011Hunter1980 (பேச்சு)காலவரையறையற்றKsubashini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.பொய்யான தகவல்களை இடல்
14:33, 15 அக்டோபர் 2010Bololoikak2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)காலவரையறையற்றVinodh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது, மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது, சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது. 
"http://heritagewiki.org/index.php?title=சிறப்பு:BlockList" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது