படிமங்களின் பட்டியல்

மரபு விக்கி இருந்து

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த சிறப்புப் பக்கம் அனைத்து தரவேற்றப்பட்ட கோப்புகளையும் காண்பிக்கும். பயனர் பெயர் மூலம் வடிகட்டும் போது, அந்த பயனர் தரவேற்றிய கோப்பின் மிக சமீபத்திய பதிப்பு மட்டும் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

படிமங்களின் பட்டியல்
பக்கத்திற்கு இவ்வளவு உருப்படிகள்:
பின்வரும் பெயருள்ள ஊடகக் கோப்பைத் தேடு:
பயனர் பெயர்:

இறங்குதேதி பெயர் நகம் அளவு சிறுபடம் அளவு பயனர் விளக்கம் பதிப்புக்கள்
01:32, 22 ஆகஸ்ட் 2016Kazhumaram.JPG (கோப்பு)39 KBThemozhi 1
04:50, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0212.jpg (கோப்பு)32 KBThemozhi 1
04:49, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0211.jpg (கோப்பு)31 KBThemozhi 1
04:49, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0210.jpg (கோப்பு)98 KBThemozhi 1
04:48, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0209.jpg (கோப்பு)33 KBThemozhi 1
04:48, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0208.jpg (கோப்பு)85 KBThemozhi 1
04:48, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0207.jpg (கோப்பு)50 KBThemozhi 1
04:47, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0206.jpg (கோப்பு)24 KBThemozhi 1
04:47, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0205.jpg (கோப்பு)34 KBThemozhi 1
04:47, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0204.jpg (கோப்பு)55 KBThemozhi 1
04:46, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0203.jpg (கோப்பு)48 KBThemozhi 1
04:46, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0202.jpg (கோப்பு)42 KBThemozhi 1
04:46, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0201.jpg (கோப்பு)57 KBThemozhi 1
04:11, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0112.jpg (கோப்பு)58 KBThemozhi 1
04:10, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0111.jpg (கோப்பு)27 KBThemozhi 1
04:10, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0110.jpg (கோப்பு)56 KBThemozhi 1
04:09, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0109.jpg (கோப்பு)44 KBThemozhi 1
04:09, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0108.jpg (கோப்பு)54 KBThemozhi 1
04:08, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0107.jpg (கோப்பு)31 KBThemozhi 1
04:08, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0106.jpg (கோப்பு)31 KBThemozhi 1
04:08, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0105.jpg (கோப்பு)66 KBThemozhi 1
04:07, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0104.jpg (கோப்பு)57 KBThemozhi 1
04:07, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0103.jpg (கோப்பு)131 KBThemozhi 1
04:07, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0102.jpg (கோப்பு)51 KBThemozhi 1
04:06, 11 ஏப்ரல் 2016NileRiverValleyCivilization-0101.jpg (கோப்பு)66 KBThemozhi 1
05:28, 27 மார்ச் 2016SempulappeyalnIr.jpg (கோப்பு)62 KBThemozhi 1
03:23, 27 மார்ச் 20163lesson16-P1080163.JPG (கோப்பு)24 KBThemozhi 1
03:23, 27 மார்ச் 20162lesson16-P1080141.JPG (கோப்பு)31 KBThemozhi 1
03:23, 27 மார்ச் 20161lesson16-P1040100.JPG (கோப்பு)26 KBThemozhi 1
02:51, 27 மார்ச் 20163lesson15-P1080073.JPG (கோப்பு)34 KBThemozhi 1
02:51, 27 மார்ச் 20162lesson15-P1080078.JPG (கோப்பு)35 KBThemozhi 1
02:50, 27 மார்ச் 20161lesson15-Rajarajan pallipadai kalvettu.png (கோப்பு)326 KBThemozhi 1
02:20, 27 மார்ச் 20163lesson14-P1080083.JPG (கோப்பு)25 KBThemozhi 1
02:20, 27 மார்ச் 20162lesson14-P1080082.JPG (கோப்பு)24 KBThemozhi 1
02:19, 27 மார்ச் 20161lesson14-P1080081.JPG (கோப்பு)23 KBThemozhi 1
09:16, 14 மார்ச் 2016Lesson13-9.jpg (கோப்பு)52 KBThemozhi 1
09:10, 14 மார்ச் 2016Lesson13-8.JPG (கோப்பு)23 KBThemozhi 1
09:10, 14 மார்ச் 2016Lesson13-7.JPG (கோப்பு)23 KBThemozhi 1
09:10, 14 மார்ச் 2016Lesson13-6.JPG (கோப்பு)25 KBThemozhi 1
09:09, 14 மார்ச் 2016Lesson13-5.JPG (கோப்பு)27 KBThemozhi 1
09:09, 14 மார்ச் 2016Lesson13-4.JPG (கோப்பு)30 KBThemozhi 1
09:08, 14 மார்ச் 2016Lesson13-3.JPG (கோப்பு)27 KBThemozhi 1
09:08, 14 மார்ச் 2016Lesson13-2.jpg (கோப்பு)30 KBThemozhi 1
09:07, 14 மார்ச் 2016Lesson13-1.JPG (கோப்பு)77 KBThemozhi 1
08:56, 14 மார்ச் 201603-P1110768a.JPG (கோப்பு)232 KBThemozhi 1
08:47, 14 மார்ச் 201604-notes - Kalvettu lesson-12-a.jpg (கோப்பு)39 KBThemozhi 1
08:47, 14 மார்ச் 201603-P1110768.JPG (கோப்பு)287 KBThemozhi 1
08:46, 14 மார்ச் 201602-notes - Kalvettu lesson-12.jpg (கோப்பு)27 KBThemozhi 1
08:46, 14 மார்ச் 201601-P1110769.JPG (கோப்பு)50 KBThemozhi 1
08:20, 14 மார்ச் 201604-thirunavalur-2.jpg (கோப்பு)12 KBThemozhi 1

முதலாவது பக்கம்
முதலாவது பக்கம்
முந்திய பக்கம்
முந்திய பக்கம்
கடைசி பக்கம்
கடைசி பக்கம்
"http://heritagewiki.org/index.php?title=சிறப்பு:ListFiles" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது