வழிகாட்டி
உபகரணங்கள்
மொழி

File list

From மரபு விக்கி

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files. When filtered by user, only files where that user uploaded the most recent version of the file are shown.

File list
Items per page:
Search for media name:
Username:

descDate Name Thumbnail Size User Description Versions
12:24, 29 May 201017v.jpg (file)80 KBREACH Chandraஊர் மற்றும் கோவில் பெயர்ப் பலகை1
12:24, 29 May 2010166v.jpg (file)80 KBREACH Chandraபுதிய பாரதத்தினாய் வா! வா! வா! திவாகரின் மகள் சிலைகளுக்கு தெலுங்கில் பெயர் எழுதி வைக்கிறார்.1
12:22, 29 May 201015v.jpg (file)80 KBREACH Chandraதிருமாலின் காலடியில் மன்னனும், அவர்தம் அரசிகளும்.1
12:21, 29 May 201014v.jpg (file)81 KBREACH Chandraகோஸ்தானி அமரேஸ்வரர் கோவில் முகப்பு (இரு புறமும் மீட்ட சிலைகளைக் காண்க)1
12:20, 29 May 201013v.jpg (file)82 KBREACH Chandra 1
12:18, 29 May 201012v.jpg (file)80 KBREACH Chandraவெள்ளாடை அணிந்த அமரேஸ்வரர் கோயில்1
12:17, 29 May 20107v.jpg (file)81 KBREACH Chandraகோஷ்ட தேவதைகளில் 5 - துர்க்கை1
12:17, 29 May 20108v.jpg (file)81 KBREACH Chandraகோஷ்ட தேவதைகளில் 4 - பிரம்மா1
12:16, 29 May 20109v.jpg (file)78 KBREACH Chandraகோஷ்ட தேவதைகளில் 3 - மஹாவிஷ்ணு1
12:15, 29 May 201010v.jpg (file)81 KBREACH Chandraகோஷ்ட தேவதைகள் -2 தக்ஷிணாமூர்த்தி1
12:14, 29 May 201011v.jpg (file)81 KBREACH Chandraகோஷ்ட தேவதைகளில் முதலாமவர் - விக்நேஸ்வரன் எனும் கணபதி1
12:13, 29 May 20106v.jpg (file)83 KBREACH Chandraமிக தீர்க்கமான ஆகர்ஷண சக்தியுடனான அமரேஸ்வர லிங்கம்1
12:12, 29 May 20105v.jpg (file)81 KBREACH Chandraகோயிலுள் போய ராஜாக்களின் கல்வெட்டுகள்1
12:11, 29 May 20104v.jpg (file)81 KBREACH Chandraபிக்ஷாடனர்1
12:10, 29 May 20101v.jpg (file)81 KBREACH Chandraலக்ஷ்மிநாராயணர் சிலை1
01:51, 22 May 2010பிக்ஷாடனர்.jpg (file)11 KBREACH Chandraஅமரேஸ்வரர் கோயில், போ(B)னி கிராமம், விசாகப்பட்டிணம்1
08:17, 20 May 2010தெரிந்த ஊர் தெரியாத செய்தி.doc (file)36 KBREACH Chandra 1