படிமங்களின் பட்டியல்

மரபு விக்கி இருந்து

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த சிறப்புப் பக்கம் அனைத்து தரவேற்றப்பட்ட கோப்புகளையும் காண்பிக்கும். பயனர் பெயர் மூலம் வடிகட்டும் போது, அந்த பயனர் தரவேற்றிய கோப்பின் மிக சமீபத்திய பதிப்பு மட்டும் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

படிமங்களின் பட்டியல்
பக்கத்திற்கு இவ்வளவு உருப்படிகள்:
பின்வரும் பெயருள்ள ஊடகக் கோப்பைத் தேடு:
பயனர் பெயர்:

இறங்குதேதி பெயர் நகம் அளவு சிறுபடம் அளவு பயனர் விளக்கம் பதிப்புக்கள்
15:12, 9 டிசம்பர் 2010MakeThumbnail.aspx.jpg (கோப்பு)48 KBVadivelkanniappan 1
15:11, 9 டிசம்பர் 2010Image5909.jpg (கோப்பு)16 KBVadivelkanniappan 1
15:09, 9 டிசம்பர் 2010Image 022.gif (கோப்பு)61 KBVadivelkanniappan 1
15:06, 9 டிசம்பர் 2010Ujiladevi.blogpost.com (16).jpg (கோப்பு)45 KBVadivelkanniappan 1
15:04, 9 டிசம்பர் 2010Sri DhakshinAmoorthi.jpg (கோப்பு)30 KBVadivelkanniappan 1
15:03, 9 டிசம்பர் 2010Siva.jpg (கோப்பு)27 KBVadivelkanniappan 1
15:02, 9 டிசம்பர் 2010PRADOSHAM.jpg (கோப்பு)5 KBVadivelkanniappan 1
15:01, 9 டிசம்பர் 2010Image008.jpg (கோப்பு)57 KBVadivelkanniappan 1
15:00, 9 டிசம்பர் 2010Natarajar thANdavam.jpg (கோப்பு)4 KBVadivelkanniappan 1
14:59, 9 டிசம்பர் 2010Ar siva sakti.jpg (கோப்பு)30 KBVadivelkanniappan 1
14:58, 9 டிசம்பர் 2010Appar.jpg (கோப்பு)6 KBVadivelkanniappan 1
14:56, 9 டிசம்பர் 2010A1 (6).jpg (கோப்பு)3 KBVadivelkanniappan 1
14:55, 9 டிசம்பர் 2010Sri DhakshinAmoorthy.jpg (கோப்பு)716 KBVadivelkanniappan 1
14:53, 9 டிசம்பர் 2010Thumb images11.jpg (கோப்பு)8 KBVadivelkanniappan 1
14:53, 9 டிசம்பர் 2010Rosen2 x.gif (கோப்பு)156 KBVadivelkanniappan 1
14:52, 9 டிசம்பர் 2010Sri AruNachalEswarar- Sri uNNamulai amman.jpg (கோப்பு)11 KBVadivelkanniappan 1
14:51, 9 டிசம்பர் 2010Rose-06-june.gif (கோப்பு)57 KBVadivelkanniappan 1
14:50, 9 டிசம்பர் 2010Pranala-less Nataraja, Thiruvengadu.jpg (கோப்பு)3 KBVadivelkanniappan 1
14:49, 9 டிசம்பர் 2010Poi.jpg (கோப்பு)71 KBVadivelkanniappan 1
14:48, 9 டிசம்பர் 2010Pillaiyarpatti 2.jpg (கோப்பு)41 KBVadivelkanniappan 1
14:47, 9 டிசம்பர் 2010OgAAAEyUpebJMEpriG777Cux A0ebnWAYEkbN5ZIUy5TT79pKHyORgHMj0JeRGWxH0YAMyD4T3KzXfgrGiqqnsv-ceIAm1T1UDhRB1gApWcWvtGgtONF1Z-DCVPt.jpg (கோப்பு)100 KBVadivelkanniappan 1
14:45, 9 டிசம்பர் 2010Mini (132).gif (கோப்பு)31 KBVadivelkanniappan 1
14:45, 9 டிசம்பர் 2010U (12).gif (கோப்பு)104 KBVadivelkanniappan 1
14:44, 9 டிசம்பர் 2010Lord-skanda3.jpg (கோப்பு)8 KBVadivelkanniappan 1
14:43, 9 டிசம்பர் 2010Krishna.jpg (கோப்பு)20 KBVadivelkanniappan 4
14:40, 9 டிசம்பர் 2010Image10951.png (கோப்பு)199 KBVadivelkanniappan 1
14:39, 9 டிசம்பர் 2010Image003.gif (கோப்பு)180 KBVadivelkanniappan 1
14:38, 9 டிசம்பர் 2010Eveningflower.jpg (கோப்பு)136 KBVadivelkanniappan 1
14:34, 9 டிசம்பர் 2010Gse multipart1364.jpg (கோப்பு)19 KBVadivelkanniappan 1
14:32, 9 டிசம்பர் 2010Gse multipart15245.png (கோப்பு)64 KBVadivelkanniappan 1
14:31, 9 டிசம்பர் 2010Diwali-2010.jpg (கோப்பு)17 KBVadivelkanniappan 1
14:30, 9 டிசம்பர் 2010Deepam (9).gif (கோப்பு)180 KBVadivelkanniappan 1
14:29, 9 டிசம்பர் 2010Image001.gif (கோப்பு)17 KBVadivelkanniappan 1
14:27, 9 டிசம்பர் 2010Dakshinamurthy 1.jpg (கோப்பு)42 KBVadivelkanniappan 1
14:26, 9 டிசம்பர் 2010Arupadaiveedu krs.jpg (கோப்பு)17 KBVadivelkanniappan 1
14:23, 9 டிசம்பர் 201006470008 Velankanni 2.jpg (கோப்பு)5 KBVadivelkanniappan 1

"http://heritagewiki.org/index.php?title=சிறப்பு:ListFiles/Vadivelkanniappan" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது